Nhảy đến nội dung

Sự cần thiết

· Mỗi Nhà đầu tư có nền tảng kiến thức cũng như kinh nghiệm nhất định và hay gặp khó trong việc đưa ra quyết định đầu tư phù phù hợp và sáng suốt trong mọi điều kiện thị trường.
· Với nguồn lực có giới hạn, các Nhà đầu tư khi tự mình thực hiện đầu tư chứng khoán sẽ phải cần nhiều thời gian, công sức, và chi phí để nghiên cứu và ra quyết định đầu tư. Đến với dịch vụ Tư vấn đầu tư của DFVN, Nhà đầu tư có thể dành thời gian để làm nhiều điều khác thuộc về chuyên môn hay sở thích của mình.