Nhảy đến nội dung
Kiến thức cơ bản về tài chính cá nhân

HOẠCH ĐỊNH TÀI CHÍNH CÁ NHÂN LÀ GÌ?

Hoạch định tài chính cá nhân là một quy trình quản lý tài chính và đầu tư hiệu quả nhằm giúp bạn đạt được các mục tiêu trong cuộc sống. Các mục tiêu tài chính trong cuộc sống của bạn có thể là mục tiêu ngắn hạn hay dài hạn, tùy từng giai đoạn trong cuộc sống mà các mục tiêu có thể là mua xe, mua nhà, đám cưới, khởi nghiệp, chi phí học hành, du lịch, nghỉ hưu an nhàn, …